Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Титульний лист - розрахункова робота

 

 

Розрахункова робота

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

 

ОСНОВИ КОМУТАЦІЇ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання розрахункової роботи

для студентів базового напряму “Телекомунікації

 

 

Затвердженона засіданні кафедри телекомунікацій.

Протокол № 10 від 09.06.2009 р.


Львів – 2009

 

 

Основи комутації: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів базового напряму “Телекомунікації” / Укл.: Є.М. Чернихівський. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 44 с.


Укладач і відповідальний за випуск

 Чернихівський Є.М., канд. техн. наук, доц.

 

Рецензенти

Тимченко О.В., д-р техн. наук, проф.,

Бондарєв А.П., д-р техн. наук, доц.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: