Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Задача 1. Квантування і кодування сигналів.

 

 

Розрахункова робота


Задача 1.

Нехай, наприклад, в цикл ІКМ ущільненої лінії входять 5 канальних інтервалів, перший з яких – синхронізуючий.

Зобразіть діаграму циклу передачі для двох послідовних відліків каналів у відповідності з лінійним законом кодування (рис. 1) і сигналу з компресією (рис. 2). Вкажіть всі часові інтервали в циклі. ([1], с. 6-18)

Лінійний закон кодування

Рис. 1. Лінійний закон кодування.

Кодування з компресією

Рис. 2. Кодування з компресією.


Вихідні дані:

Відлік Канал
1 2 3 4
1 1.57 -0.91 -0.3 1.08
2 1.05 -0.98 -0.5 -0.74


Розв’язок.

Всі основні часові інтервали є однаковими як для лінійного, так і для нелінійного закону кодування і становлять:

01-1, Гц – частота дискретизації;

01-2, мкс – тривалість циклу;

01-3, мкс – тривалість канального інтервалу;

01-4, кбіт/с – швидкість цифрового потоку.


Лінійний закон кодування – часова діаграма:

03

Рис. 3. Часова діаграма циклу при лінійному законі кодування.


Кодування з компресією – часова діаграма:

04

Рис. 4. Часова діаграма циклу при кодуванні з компресією.
 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: