Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Задача 3. Побудова комутаційних блоків на основі комутаційних пристроїв.

 

 

Розрахункова робота


Задача 3.

Побудувати комутаційний блок з параметрами [NxM] на комутаційних пристроях типу (nxm), користуючись способами побудови комутаційних блоків:

  • об’єднання входів,
  • об’єднання виходів,

та комутаційний блок [NxM] на комутаційних пристроях (1хm) способом послідовного з’єднання пристроїв, а також дволанковий комутаційний блок [NxVxM] на КП (nxm).

N – кількість входів блоку,

M – кількість виходів блоку,

n – кількість входів комутаційного пристрою,

m – кількість виходів комутаційного пристрою,

V – кількість проміжних ліній в дволанковому КБ.

N, M, V, n і m задані.

Визначити кількість комутаційних пристроїв і точок комутації при побудові одноланкових і дволанкових комутаційних блоків.

Порівняти отримані комутаційні блоки і дати оцінку отриманих результатів в плані економічності.


Вихідні дані:

N M n m V
100 100 10 10 40


Розв’язок.

Спосіб побудови – об’єднання входів, об’єднання виходів.


07

Рис. 7. Одноланкова повнодоступна комутаційна схема.

Загальна кількість точок комутації рівна ємності одного комутатора помножити на кількість комутаторів:

Т= (10 х 10) х 10 х 10 = 10 000 точок комутації.


Комутаційний блок [NхM] на комутаційних пристроях типу (1хm) способом послідовного з’єднання пристроїв:

08

Рис. 8. Дволанкова схема.

Кількість точок комутації даного комутаційного блоку:

Т=(1х10)х(1+10)х100=11 000 точок комутації.

Отже, дана схема є дорожчою в реалізації у порівнянні з попередньою.


Дволанковий комутаційний блок  [NхVхM ] на  КП (nхm)

КБ [100х40х100]       КП (10х10)

09

Рис. 9. Дволанкова комутаційна схема [100х40х120].

Кількість точок комутації дволанкового комутаційного блоку:

T=(4х10+4х3)х(10х10)= 5200 точок комутації.


Отже, економічна ефективність даної схеми є вдвічі вищою у порівнянні з попередніми.

Недоліком такої схеми є наявність внутрішніх блокувань і обмежена кількість проміжних з’єднань.
 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: