Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Задача 6. Визначення часу затримки інформації.

 

 

Розрахункова робота


Задача 6.

1.Визначити час затримки інформації в двох напрямках передачі по ЗЛЦ1 і ЗЛЦ2 (де ЗЛЦ – з’єднувальна лінія цифрова, яка є багатоканальною з обладнанням системою ІКМ 30/32), якщо інформація передається з і-ого каналу ЗЛЦ1 в j-й канал ЗЛЦ2 і, навпаки, з j-ого каналу ЗЛЦ2 в і-й канал ЗЛЦ1. Зобразити часову діаграму передачі.

2.Визначити максимальний і мінімальний час затримки інформації в двох напрямках передачі по ЗЛЦ1 і ЗЛЦ2, а також при яких значеннях і та j затримки в двох напрямках будуть однаковими.


Вихідні дані:

i j
22 18


Розв’язок.

Оскільки і > j, то перенесення кодового слова здійснюється у вихідний канальний інтервал наступного циклу:

06-1 мкс.

У випадку зворотньої комутації  і < j, тому перенесення кодового слова здійснюється в межах одного циклу:

06-2 мкс.

Часові діаграми для обох випадків комутації показано на рис.12

12ai

а)

12bi

б)

Рис. 12. Часова діаграма комутації:

а) і>j; б) i<j.


Часова затримка буде мінімальною при комутації однойменних каналів, тобто у випадку i=j:

06-3.

Затримка буде максимальною при j=i-1 :

06-4,

Отже,для ІКМ-30/32

06-5 мкс.

Час затримки при комутації у двох напрямках буде однаковим тоді, коли різниця між і та j рівна половині циклу передачі, тобто

06-6.
 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: