Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Задача 7. Комутаційні блоки цифрової АТС.

 

 

Розрахункова робота


Задача 7.

1. Побудувати схему і визначити номер комірки АЗП комутатора „час” на динамічних ІЗП і вміст цієї комірки, якщо необхідно зкомутувати задані вхідний часовий канал X з вихідним Y для цифрової лінії (ЦЛ) з апаратурою ІКМ-30/32.

2. Побудувати комутатор типу „час” на статичних запам’ятовуючих пристороях для ЦЛ, обладнаної апаратурою ІКМ-30/32 і зкомутувати задані часові канали X i Y при ациклічному записі, циклічному зчитуванні ІЗП.

3. Побудувати структурну схему комутатора типу „простір” (загальне зображення) на функціональних елементах – мультиплексорах ємністю 16Х16 (32 КІ в циклі) з послідовною комутацією кодового слова і з’єднати вхідну лінію C з вихідною D в межах часового каналу W.


Вихідні дані:

X Y C D W
9 13 5 7 28


Розв’язок.

1. Комутаційний блок «час» на динамічних запам’ятовуючих пристроях. Встановлення з’єднання 9 з 13 канальними інтервалами:

13

Рис. 13. Схема комутаційного блоку на регістрах зсуву.


2. Встановлення з’єднання для заданого варіанту за допомогою комутатора «час» на статичних запам’ятовуючих пристроях, ациклічному записі, циклічному зчитуванні ІЗП:

14

Рис. 14. Схема комутаційного блоку «Час»

на статичних запам’ятовуючих пристроях.


3. Встановлення з’єднання між заданими цифровими лініями C i D в межах канального інтервалу W:

15

Рис. 15. Комутаційний блок «Простір»

на мультиплексорах.
 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: