Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Задача 8. Просторово-часовий комутатор цифрових каналів.

 

 

Розрахункова робота


Задача 8.

Комутаційне поле (КП) з прсторово-часовою комутацією ІКМ каналів має вісім вхідних (Вх.ГТ) і вісім вихідних (Вих.ГТ) групових трактів ІКМ, кожний з яких має по чотири часових канали.

Завданням є встановлення з’єднання між заданими часовими каналами Y i V вхідного X і вихідного W групових трактів.

Побудувати схему комутаційного поля при розбитті вхідних і вихідних трактів на дві групи. Вказати кількість і розрядність комірок інформаційної і керуючої пам’яті.

Для інформаційної пам’яті вибрати циклічний запис, ациклічне зчитування (керування по виходу).

При виконанні завдання необхідно показати на схемі:

  1. Номери блоків інформаційної пам’яті (ІП) і номери комірок, в яких записується інформація з заданих каналів.
  2. Номер блоку керуючої пам’яті (КП) і номер її комірки, де записується адреса комірки ІП, з якої буде зчитуватися інформація.

Знайти кількість еквівалентних точок комутації даного КП і порівняти її з кількістю точок комутації просторової одноланкової повнодоступної комутаційної схеми з такими ж структурними параметрами.

Визначити час запису/зчитування інформації в комірку інформаційної пам’яті, сформулювати вимоги що до швидкодії елементів ІП, а також порівняти частоту тактового сигналу вхідного групового тракту з частотою на шині даних ІП.


Вихідні дані:

X Y W V
5 2 6 3


Розв’язок.

Схема просторово-часового комутаційного блоку показана на рис.16.

Просторово-часовий комутатор цифрових каналів

Рис. 16. Комутаційний блок «Час/Простір».


Потрібно встановити з’єднання 5(2)®6(3) при циклічному записі, ациклічному зчитуванні ІП.

Номер секції ІП, в яку записуємо інформацію – 1.

Номер комірки, в яку записується інформація 2 канального інтервалу 5 (1 в групі 1) вхідного групового тракту: 0×4+2=2.

Номер комірки КП, в яку записується адреса комірки ІП, з якої буде зчитуватися інформація для 3 КІ 6(2 в групі) вихідного ГТ:  1×4+3=7.


Визначення кількості еквівалентних точок комутації:

08-1

де N – загальна кількість вхідних/вихідних групових трактів;

n – кількість канальних інтервалів в одному тракті;

g – кількість груп вх/вих. групових трактів;

r – розрядність кодового слова апаратури ІКМ;

09-2 – заокруглення до найближчого більшого цілого числа;

100 – об’єм пам’яті, рівний одній еквівалентній точці комутації.


Отже,

08-2 е.т.к.


Кількість точок комутації просторової  одноланкової повнодоступної  комутаційної схеми з тими ж параметрами становить:

08-3 точок комутації.


Час запису/зчитування інформації в комірку інформаційної пам'яті :

08-4 мкс.


Оскільки вхідні та вихідні тракти були розбиті на дві групи, це зменшує вимоги до швидкодії елементів пам’яті також в 2 рази.

Швидкість передавання інформації в послідовному коді вхідного групового тракту –

08-5 КГц;


Швидкість обміну інформацією на шині даних ІП (паралельна передача кодових слів):

08-6 .

08-7 КГц.


Отже,

08-8.
 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: