Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Задача 9. Просторово-часовий комутатор цифрових каналів. Вторинне ущільнення.

 

 

Розрахункова робота


Задача 9.

На М вхідних/вихідних групових ІКМ-30/32 групових трактів просторово-часового комутатора цифрових каналів з вторинним ущільненням каналів поступає інфомація з сумарною швидкістю цифрового потоку С, Мбіт/с.

Комутатор реалізований на М секціях ІЗП по 32 комірки і одному АЗП, що керує послідовністю зчитування кодових слів у КІ вихідних ГТ.

  1. Побудувати схему просторово-часового комутатора.
  2. Показати на схемі встановлення з’єднання Y КІ  вхідного ГТ - X з V КІ  вихідного ГТ - W, для чого визначити номер секції і номер комірки ІЗП та номер і вміст комірки АЗП.
  3. Записати формулу і визначити кількість еквівалентних точок комутації даного комутатора.
  4. Визначити тривалість одного інтервалу і циклу вторинного ущільнення.


Вихідні дані:

C X Y W V
8,192 3 25 1 12


Розв’язок.

Кількість вхідних/вихідних групових трактів ІКМ 30/32 становить

М=С/2=8/2=4.

Отже, структурні параметри комутатора «Час/Простір» - [432 х 432].

Схема комутатора і приклад встановлення з’єднання показано на рис.18.

Кількість еквівалентних точок комутації визначаємо із співвідношення:

09-1

де М – кількість входів/виходів;

n – кількість канальних інтервалів в груповому тракті;

r – розрядність кодового слова.

09-2 – заокруглення до найближчого більшого цілого числа.


Визначення тривалості циклу і канального інтервалу:

17

Рис. 17. Цикл вторинного ущільнення каналів.


Просторово-часовий комутатор цифрових каналів

Рис. 18. Комутаційний блок «Час/Простір».


Тривалість циклу вторинного ущільнення (рис.17) рівна тривалості канального інтервалу циклу апаратури ІКМ і становить ~3,9 мкс.

Так, як даний цикл розбиваємо на М+2 додаткових канальних інтервали, то тривалість одного інтервалу становить 3,9/(4+2)»0,65 мкс.
 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: