Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Задача 12. Цифрове комутаційне поле Час-Простір-Час.

 

 

Розрахункова робота


Задача 12.

  1. Зобразити комутаційне поле цифрової районної АТС, побудоване за структурою «Час-Простір-Час» з керуванням за схемою «вихід-вихід-вхід», якщо на його вхід (вихід) поступає інформація від інших АТС по групових трактах ІКМ-30/32 з сумарною швидкістю С=155 Мбіт/с (STM-1), а також підключено ЗЛЦ ІКМ-30/32 від М віддалених концентраторів з параметрами N і K.
  2. Вказати на схемі комутаційного поля всю необхідну керуючу інформацію при встановленні з’єднання між КІ Y вхідного ГТ Х і КІ V вихідного ГТ W з використанням проміжного КІ Z і знайти час затримки, що буде вноситися комутаційним полем РАТС у даному випадку комутації.

Вихідні дані:

M N K X Y W V Z
7 1200 0.4 5 12 8 27 25


Розв’язок.


1. У потоці STM-1 міститься 64 потоки Е1, тому від інших АТС на вхід (вихід) поступає 64 ІКМ 30/32 групових тракти.

Знаходимо кількість групових трактів від концентраторів:

K = M1/N;

M1 = 1200 x 0.4 = 480.

де К – коефіцієнт концентрації концентратора;

М1 – загальна кількість інформаційних канальних інтервалів від кнцентратора до АТС;

N – кількість абонентських ліній одного концентратора.


Кількість групових трактів від одного концентратора:

N1=M1/30=480/30=16 ГТ.


Загальна кількість ліній від всіх концентраторів становить:

Nk=M x N1 = 7 x 16 = 112.


Загальна кількість ліній на вході АТС:

NАТС = 112+64 = 176


2. Встановлення з’єднання і визначення часу затримки.

5(12) → 8(27) з використанням проміжного КІ 25.

Схему комутаційного поля і керуючу інформацію при встановленні з’єднання показано на рис. 22.

Комутаційне поле Час-Простір-Час

Рис. 22. Комутаційне поле «Час-Простір-Час»

і приклад встановлення з’єднання.


Оскільки час затримки, що вноситься ланкою «Простір» рівний нулеві, то сумарний час затримки комутаційного поля  буде складатися з часів затримки кожної з ланок «Час»:

12-1.

де

і – номер вхідного канального інтервалу;

j – номер вихідного КІ;

τKI - тривалість канального інтервалу;

Tц - тривалість циклу;

n – кількість канальних інтервалів в циклі.

12-2.
 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: