Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Задача 13. Концентратор цифрової АТС.

 

 

Розрахункова робота


Задача 13.

  1. Побудувати структурну схему концентратора цифрової АТСЕ, на виході якого підключено групові тракти ІКМ-30/32 з сумарною швидкістю передавання С.
  2. Пояснити, які функції виконує концентратор.
  3. Порахувати, скільки можна підключити до концентратора абонентів, якщо навантаження на один цифровий канал дорівнює Y1, а один абонент в середньому займає концентратор на t1 двічі за годину.
  4. Знайти коефіцієнт концентрації концентратора.


Вихідні дані:

С Y1 t1
8 0,7 2,4


Розв’язок.


1. Побудова структурної схеми концентратора цифрової АТСЕ.

Структурна схема концентратора

Рис. 23. Приклад структурної схеми

концентратора цифрової АТС .

Позначення на схемі:

АЛ – абонентська лінія;

АК – абонентський комплект;

КП – комутаційне поле;

АЦП – аналогово-цифровий перетворювач;

ЦАП – цифро-аналоговий перетворювач;

ЗЛЦ – з’єднувальна лінія цифрова;

Вн – визначник;

ПУКП – пристрій управління комутаційним полем;

АППІ – апаратура прийому/передачі інформації (сигналізація по виділеному каналу);

ПКП – периферійний керуючий пристрій;

ЗШ – загальна шина;

УПК – управляючий пристрій концентратора;

ЗГІ – загальний генератор імпульсів.


Визначення кількості групових трактів від концентратора до АТС (і в зворотньому напрямку також):

М = С/Е1 = 8/2 = 4.


Визначення інтенсивності навантаження від одного абонента:

13-1 Ерл.


Визначення загальної кількості цифрових каналів:

13-2 каналів.


Визначення інтенсивності навантаження, що обслуговується концентратором:

13-3 Ерл.


Визначаємо кількість абонентських ліній, під’єднаних до концентратора:

13-4 АЛ.


Знаходимо коефіцієнт концентрації концентратора:

13-5.
 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: