Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Задача 15. Триланкове цифрове комутаційне поле.

 

 

Розрахункова робота


Задача 15.

Комутаційна система цифрового комутаційного вузла побудована за структурою ЧПЧ: часова ланка (А), просторова ланка (В), часова ланка (С) ємністю 10Х10 ІКМ-30/32 ліній .

Задані:

  • номер вхідної ІКМ-30/32 лінії Х,
  • номер часового каналу Y в лінії Х,
  • номер вихідної ІКМ лінії W,
  • номер часового каналу V в лінії W,
  • номер часової проміжної ліні Z.

Необхідно:

  1. Побудувати схему комутаційної системи відповідно заданого варіанту.
  2. Показати на схемі необхідну інформацію процесу встановлення з’єднання між заданими КІ вхідного і вихідного ГТ (номери і вміст комірок ІЗП та АЗП).
  3. Побудувати просторовий еквівалент схеми ЧПЧ в координатному зображенні і показати шлях проходження інформації від входу Y до виходу V.


Вихідні дані:

X Y W V Z
5 21 2 8 31


Розв’язок.

Схема цифрового комутаційного поля 10 х 10 (32) показана на рис. 26, причому для всіх ланок вибрано алгоритм керування встановленням з’єднання по виходу – для ланок «час» - циклічний запис, ациклічне читання ІЗП, для ланки «простір» - керуюча пам’ять закріплена за кожним з виходів.

При побудові просторового еквіваленту в координатному зображенні кожен груповий тракт і кожен канальний інтервал показують окремим просторовим входом/виходом у відповідному комутаторі. Просторовий еквівалент із прикладом встановлення з’єднання згідно заданого варіанту показаний на рис. 27.


Комутаційна схема

Рис. 26. Схема цифрового комутаційного поля «ЧПЧ»

з прикладом встановлення з’єднання.


5 (21) → 2 (8) проміжний КІ – 31

Просторовий еквівалент в координатному зображенні

Рис. 27. Просторовий еквівалент ЦКП «ЧПЧ»

в координатному зображенні.
 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: