Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Часова комутація цифрових каналів

 

 

Теоретична частина


Часова комутація полягає в передаванні кодових слів будь-якого КІ вхідної ЦЛ в будь-який КІ вихідної ЦЛ, тому блок часової комутації (БЧК) під керівництвом АЗП повинен здійснювати перенесення (зсув) кодового слова з одного КІ в інший.

Цей процес пояснює рис. 1 на прикладі комутації КІi вхідної ЦЛ з КІj вихідної ЦЛ і КІj ВхЛ з КІi ВЛ.

Часова діаграма комутації типу ЧАС

Рис. 1. Часова діаграма комутації цифрових каналів.

Як видно з рисунка, для цього необхідна затримка інформації каналь­ного інтервалу на якийсь час, який визначається співвідношенням номерів КІ i  та j, але не може перевищувати тривалості циклу передачі Тц, оскільки в останньому випадку інформація в комутованому КІ вхідної лінії замінилася б наступним кодовим словом.

Для комутації КІi ВхЛ з КІj ВЛ затримка становить τзi-j =(j-i)tКІ за умови j > i, де tКІ – тривалість КІ.

Якщо ж i > j, то затримка становить τзi-j =(n – i+j) tКІ.,

 де n – кількість канальних інтервалів у циклі.

Блок часової комутації

Рис. 2. Блок часової комутації

Узагальнена структура БЧК зображена на рис. 2. Комутаційна частина блоку може будуватися на елементах затримки динамічного або статичного типу, які створюють інформаційний запам'ятовуючий пристрій (ІЗП), керо­ваний від АЗП. Під час використання елементів динамічної затримки ІЗП називають зсуваючим пристроєм (ЗсП). Цей ЗсП є сукупністю n-1 послідовно з’єднаних комірок затримки (кожна на тривалість КІ), а також логічних схем І і схеми АБО (рис.3). Керуючий АЗП є односекційним на n елементів пам'яті, кожна з яких відповідає однойменному КІ вихідної ЦЛ. В комірки АЗП записуються номери схем І, що забезпечує з'єднання потрібних каналів.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: