Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Комутаційний блок типу “ЧАС” на динамічних запам’ятовувальних пристроях

 

 

Теоретична частина

 

Припустимо, що всі n каналів ВхЛ потрібно з'єднати з однойменними каналами ВЛ. Тоді у всі комірки АЗП потрібно записати номер логічної схеми І0. При послідовному синхронному читанні цих комірок на виході АЗП завжди формуватиметься сигнал к0 , який відкриватиме схему І0 в кожний КІ і тим самим створюватиме з'єднання через ІЗП.

Якщо ж потрібно скомутувати КІ3 ВхЛ з КІ8 ВЛ, то τз3,8 =5tКІ і тому в комірці 8 АЗП потрібно занести номер схеми І5. Під час читання комірки 8 на виході АЗП сформується сигнал к5, який відкриє І5 і створить шлях передавання інформації вхідного КІ3 в КІ8 вихідної ЦЛ.

Якщо ж необхідно з’єднати КІ28 ВхЛ з КІ1 ВЛ при n =32 матимемо τз28,1=(32-28+1)=5 tКІ, тому потрібно записати в комірку 1 АЗП номер схеми І5. Аналогічно попередньому під час читання комірки 1 на виході АЗП сфор­мується сигнал к5, який відкриє І5 і створить шлях передавання інформації вхідного КІ28 в вихідний КІ1.

Блок час на регістрах зсуву

Рис. 10. Блок часової комутації на зсуваючих пристроях

Схема ІЗП на динамічних лініях затримки дуже проста, але має істотний недолік – послідовне передавання кодових слів. Щоб здійснити паралельне пере­давання, потрібно б було збільшити кількість схем “І” і “АБО” в r раз, але у тако­му випадку економічнішим стає ІЗП на статичних запам’ятовуючих пристроях.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: