Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Комутаційний блок типу “ЧАС” на статичних запам’ятовувальних пристроях

 

 

Теоретична частина

 

На рис. 1 зображена структурна схема БЧК із статичним ІЗП і пара­лельним режимом комутації.

На вході ІЗП встановлюється регістр запису (РЗ), який є перетворювачем послідовного коду в паралельний, тобто діє в режимі послідовного запису­вання кодових слів з ВхЛ (двопровідної) і паралельного їх прочитування в комірки ІЗП (окремим провідником для кожного розряду). Для зворотного перетворення на виході ІЗП встановлюється регістр зчитування (РЗч), в який кодові слова записуються з ІЗП паралельно, а потім послідовно зчитуються у відповідні КІ ВЛ.

У блоці часової комутації ІЗП і АЗП можуть діяти в режимі циклічного записування і ациклічного зчитування або, навпаки, ациклічного записування і циклічного зчитування.

Звичайно перший режим реалізується в ІЗП, другий в АЗП. Кількість елементів пам'яті ІЗП і АЗП дорівнює кількості комутованих каналів n. Розрядність кожного КІ – r.

Блок час на статичних ЗП

Рис. 1. Блок часової комутації на статичних ЗП

Розглянемо алгоритм функціонування БЧК для випадку, коли ЦЛ 32-канальні, управління комутацією здійснюється по виходах, записування в ІЗП і зчитування з АЗП циклічні, а зчитування з ІЗП і запис в АЗП – ациклічні. Припустимо, що для створення розмовного тракту потрібно скомутувати КІ3 ВхЛ з КІ8 ВЛ в прямому (А→В) і КІ28 ВхЛ з КІ1 ВЛ у зворотному напрямі передавання (В→А). Ця інформація передається блоку управління БУ каналом вводу-виводу КВВ. БУ обробляє одержані дані і відповідно записує в АЗП: в комірку Яч8 номер КІ3 ВхЛ і дозвіл на комутацію, в комірку Яч1 номер КІ28 ВхЛ і дозвіл на комутацію. З цієї миті з'єднання вважається встановленим і БУ видає його підтвердження в КВВ. Інформація КІ3 ВхЛ послідовно записується в РЗ і на початку наступного КІ тактовим сигналом прочитується з РЗ і паралельно надходить у комірку Яч3 ІЗП, де зберігається до моменту зчитування, який визначається сигналом, що надходить під час читання вмісту комірки 8 АЗП на початку КІ8. Кодове слово з комірки 3 ІЗП па­ралельно передається в РЗч, а звідти послідовно зчитується в КІ8 ВЛ. Аналогічно комутується і КІ28 ВхЛ з КІ1 ВЛ, оскільки в комірці 1 АЗП занесена адреса (номер) комірки 28 ІЗП.

Під час використання керування по входу і виходу використовується один блок ІЗП з кількістю комірок, що дорівнює кількості КІ в циклі і два блоки АЗП,- АЗПвх, де номер комірки відповідає номеру вхідного КІ, а вміст – номеру комірки ІЗП, в яку потрібно записати кодове слово з вхідного регіст­ра, та АЗПвих – що відповідає вихідному тракту, де номер комірки відповідає номеру вихідного КІ, а вміст цієї комірки – номер комірки ІЗП, з якої в момент вихідного КІ зчитується кодове слово у вихідний регістр. Така схема використовується в багатоланкових цифрових комутаційних полях і дозволяє зменшити внутрішні блокування. 

Відзначимо, що розрядність комірок ІЗП визначається кількістю бітів кодового слова КІ, а комірок  АЗП – кількістю каналів ЦЛ і способом обробки кодових слів під час їх записування і зчитування з ІЗП. У сучасних ЦКП ІЗП і АЗП є спеціалізованими надвеликими інтегральними схемами з різними ємностями елементів пам'яті і можливостями функціонування в різних режи­мах записування і зчитування залежно від організації доступу в ІЗП, способу обробки кодових слів і тривалості циклу роботи ІЗП і АЗП. 

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: