Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Просторово-часова комутація цифрових каналів

 

 

Теоретична частина

 

Згідно з визначенням, просторово-часова комутація забезпечує перене­сення інформації з будь-якого КІ вхідної ЦЛ в будь-який КІ вихідної ЦЛ.

Процес перенесення відображає рис. 16, а на рис. 1.17 наведена узагаль­нена структурна схема БПЧК, його просторовий еквівалент і умовне позначення.

Часова діаграма комутації

Рис. 16. Процес просторово-часової комутації

Блок просторово-часової комутації

Рис. 17. Блок просторово-часової комутації

Блок просторово-часової комутації будується на статичних запам’ято­вувальних пристроях. Розбиття на групи вхідних і вихідних гурпових трактів використовується для зменшення вимог до швидкодії елементів пам’яті.

Особливості роботи КБ показано на прикладі блока [32*32] групових трактів (ГТ) по 32 цифрових канали в кожному. Блок побудований за принципом “ЧАС-ПРОСТІР”, що означає: будь-який вхідний цифровий канал будь-якого ГТ комутується з будь-яким вихідним цифровим каналом вихід­ного ГТ. З метою зменшення вимог до швидкодії елементної бази групові тракти в блоці розділені на дві групи по 16 ГТ в кожній.

Просторово-часовий комутатор

Рис. 18. Схема блока просторово-часової комутації (2 групи вх./вих.)

Блок має такі основні складові частини:

  • перетворювачі послідовного коду в паралельний на вході (ПС/ПР), що дає можливість збільшувати кількість вхідних ГТ (каналів) у 8 разів, не збільшуючи тактову частоту блока, або збільшувати кількість каналів у 16, 32, і т.д. разів, збільшуючи тактову частоту в 2, 4, і т.д. разів.
  • перетворювачі паралельного коду в послідовний на виході (ПР/ПС), що необхідне для цифрових систем передавання, які працюють з послідов­ними кодами;
  • інформаційна пам’ять (ІП), в яку записується мовний сигнал у вигляді паралельного коду ІКМ-сигналу;
  • ЦКП – центральний керуючий пристрій, з якого надходять команди для реалізації з’єднання вхідних каналів з вихідними;
  • інформаційна пам’ять (ІП), в яку записується інформація з вхідних групових трактів;
  • керуюча пам’ять (КП), в яку записується із ЦКП адреса вхідного каналу за адресою вихідного каналу.

Потрібно відзначити, що БПЧК в різних цифрових АТС і в цифрових системах комутації мають різні параметри N, M, n і r і реалізуються пере­важно на спеціалізованих НВІС, хоча застосовують і БПЧК, побудовані на мікросхемах середнього ступеня інтеграції (мультиплексорах, регістрах, де­шифраторах, оперативних і постійних запам’ятовувальних пристроях). Зви­чайно окремий БПЧК займає окрему друковану плату, яку за необхідності можна замінити (ТЕЗ – типовий елемент заміни). Для зручності порівняння параметри БПЧК подаємо у вигляді: N/nr Х M/nr. Такий запис означає, що в БПЧК включено N вхідних цифрових ліній, кожна на n КІ по r розрядів, і М ЦЛ, що виходять, по n r-розрядних КІ (параметри n і r можна не вказувати у разі використовування стандартних значень n =32 і r=8).

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: