Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Вступ

 

 

Теоретична частина

Короткий зміст дисципліни "Системи комутації та розподілу інформації"

В межах даного лекційного курсу розглянуто основи побудови комутаційних систем та мереж, що включає принципи побудови систем комутації, цифрову обробку аналогових сигналів, структуру і класифікацію комутаційних вузлів, побудову і функціонування комутаційних блоків, а також об'єднання комутаційних вузлів у мережі, особливості побудови транспортних і комутованих мереж, телефонної мережі загального користування, питання керування і сигналізації в телефонних мережах.

Наступним розділом вивчення даної дисципліни є основи теорії розподілу інформації, що включає основні моделі потоків телефонних викликів, комутаційних систем і алгоритмів обслуговування. Розглянуто методи розрахунку структурних параметрів і параметрів якості обслуговування як класичних, так і сучасних комутаційних систем.

Третій розділ вивчення даної дисципліни розглядає питання побудови і функціонування багатоланкових цифрових комутаційних полів, а також особливості сучасних цифрових АТС, що використовуються на телефонних мережах України.

Четвертий розділ присвячено розгляду мереж з комутацією пакетів, основним протоколам таких мереж, перспективам розвитку систем розподілу інформації, особливостям конвергенції і побудови мереж наступного покоління (NGN), іх структурі, протоколам і апаратному забезпеченню.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: