Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Нумерація абонентських ліній

 

 

Теоретична частина

 

Мережа телефонного зв'язку нашої країни - Загальнодержавна автоматично комутована телефонна мережа (ЗАКТМ) - є складовою частиною Взаємозв'язаної мережі зв'язку країни і містить мільйони телефонних апаратів.

Єдина система нумерації забезпечує можливість встановлення з'єднання між будь-якими двома абонентами ЗАКТМ.

На ЗАКТМ прийнятий зоновий принцип нумерації. Територія країни розбита на зони. Звичайно територія зони телефонної нумерації співпадає з територією області.

Кожній зоні привласнений свій код (АВС). Наприклад, код Києва – 044. В межах кожної зони вводиться єдина 7-значна нумерація, причому кожній 100-тисячній групі номерів присвоєний двозначний код (ab).

Закрита система нумерації - набирається однаковий номер незалежно від виду з'єднання [місцеве, зонове, міжміське].

Відкрита система нумерації – довжина номера залежить від виду з'єднання [місцеве - семизначн., зонове - восьмизнач., міжміське - десятизначный].

В Україні - відкрита система нумерації.

Для здійснення міжміського телефонного зв'язку між абонентами різних зон абонент повинен набрати 10-значний номер абонента, що викликається: ABCabxxxxx.

При встановленні зв'язку всередині зони використовується 7 цифр цього номера, які називаються 7-значним зоновим номером абонента.

Як знак "а" не можуть використовуватися цифри 8 і 0.

Місткість зонової нумерації обмежується 80 кодами ab, тобто 80-ти 100-тисячними групами або 8 млн. абонентних номерів.

Для міських телефонних мереж (МТМ), залежно від їх ємності і перспектив розвитку із загальної зонової нумерації виділяється одна, дві і більше 100-тисячних груп. Для здійснення з'єднань в межах МТМ встановлюється місцева 5-, 6- або 7-значна нумерація.

Основною одиницею ємності МТМ є АТС на 10 тисяч номерів, тому місцевий абонентський номер утворюється з 4-значного номера в межах 10-тисячної групи з додаванням станційного коду. Наприклад, ахxxx, abxxxx, abcxxxx.

Як знак "а" не можуть використовуватися цифри 0 або 8. Знаки "а" 6-значного і "ab" 7-значного місцевого номера повинні співпадати з кодами 100-тисячних груп нумерації, виділених для даної МТМ.

За наявності на МТМ відомчо-виробничих телефонних станцій (ВВТС) для скороченої нумерації в межах ВВТС з складу нумерації найближчої (опорної) районної АТС (РАТС) виділяється група номерів, кратна 100.

Для сільських телефонних мереж (СТМ) у складі зонової нумерації виділяється одна 100-тисячна група. На СТС застосовується відкрита (9 - цифра виходу на вищестоящу станцію) і закрита нумерація.

Міжміський виклик абонента МТМ здійснюється таким чином. Набір індексу виходу на міжміську мережу "0" + код телефонної зони + набір 7-значного номера. Якщо МТМ, що викликається, має 5- або 6-значну нумерацію, то місцевий номер абонента, що викликається, доповнюється до 7 цифрами "2".

Міжміський виклик абонента СТС.

Встановлення з'єднання з абонентом СТС іншої зони. Після коду зони набирається 2-значний код сільського району і 5-значний абонентський номер. В довідниках коди зони і сільського району об'єднуються.

Встановлення з'єднання в межах своєї зони. 0-зуммер- направляючий індекс 2 (своя зона) - код 100-тисячної групи ab - 5-значний номер. В довідниках направляючий індекс 2 і код ab об'єднують.

Нумерація при міжнародному зв'язку

МККТТ присвоїв наступні коди:

Північна і Центральна Америка - 1
Африка - 2
Європа -  3 і 4
Південна Америка - 5
Мала Азія, Австралія, Океанія - 6
Росія-  7
Центр. Азія і Дальній Схід - 8
Індія і Близький Схід - 9

 

В кожній з цих зон країні привласнюється одно-, двох- і тризначні коди, першою цифрою яких є однозначний код зони. Загальна кількість знаків не повинна перевищувати 11. У зв'язку з цим код Росії, США - однозначний [7 і 1], більшість країн Європи з девятизначным номером - двозначний і т.д.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: