Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Комутовані (вторинні) мережі

 

 

Теоретична частина

 

Телефонний зв'язок, будучи найдоступнішим, зручним і масовим видом електрозв'язку, дозволяє вести переговори людям, що знаходяться один від одного практично на будь-яких відстанях за допомогою порівняно простих і дешевих систем, що реалізовують цей вид зв'язку. Саме тому сучасні телефонні мережі значно більші і розгалуженіші мереж інших видів електрозв'язку.

Слово “Network” з англійської мови ми завжди переводимо як «Мережа», маючи на увазі комплекс технічних засобів, що складається з обладнання комутації, передачі, середовища поширення сигналів і інших елементів. Слова «створення мережі» асоціюються з будівництвом лінійних споруд, установкою комутаційного обладнання і подібними роботами. Стосовно ТМЗК, таке трактування правомірне. Дійсно йдеться про побудову великої мережі, яка включає великий комплекс технічних засобів. Якщо ж ми говоримо про ЦМІО, то ситуація істотно міняється. Нова мережа, насправді, не створюється. В цифрову комутаційну станцію вводяться додаткові апаратно-програмні засоби, а у користувача ЦМІО встановлюється нове обладнання. Аналогічна картина складається при введенні послуг ІМ (Інтерактивної мережі). Говорячи про побудову ЦМІО або ІМ, ми маємо на увазі модернізацію ТМЗК, а не створення нової мережі. В цьому значенні, ТМЗК розвивається як система, що підтримує послуги, які істотно перевищують функціональні можливості традиційної телефонії.

Таким чином, ТМЗК включає також ЦМІО, ІМ і ряд інших мереж. Дуже схожа картина складатися з іншими комутованими мережами ВМЗ України. На рис.1.14 наиведена класифікація комутованих мереж.

1-14

Рис.1.14. Класифікація комутованих мереж.

Всі комутовані мережі ВМЗ України можна розділити на два великі класи – інтерактивні і розподілу інформації. Схожа класифікація використовується в рекомендаціях МСЕ серії I.200, які були пов'язані з послугами широкосмугової цифрової мережі інтегрального обслуговування (Ш-ЦМІО). Блок з написом "Ш-ЦМІО" поміщений трохи нижче за два прямокутники – "Інтерактивні мережі" і "Мережі розподілу інформації". Цим підкреслюється той факт, що Ш-ЦМІО ще не існує, але з точки зору функціональних можливостей її можна розглядати як самостійну мережу, що входить у ВМЗ України.

На рис.1.15 показана структура зонової телефонної мережі на території обласного центру і декількох сільських адміністративних районів. Розміщення всіх типів комутаційного обладнання ТМЗК пов'язано з розташуванням МВ транспортної мережі, структура якої була зображена на рис.1.13.

1-15

Рис. 1.15. Модель зонової телефонної мережі

В кожній зоні ТМЗК встановлюється як мінімум одна АМТС. Дана модель містить дві АМТС, пронумеровані латинськими цифрами I і II. Вони забезпечують вихід на АМТС інших зонових мереж, а для організації міжнародного зв'язку – на МЦК. Бажано, щоб всі комутаційні станції, через які здійснюється міжміський зв'язок були сполучені з обома АМТС. Це рішення може бути реалізовано поступово, у міру розвитку ТМЗК.

В середній частині рис.1.15 показані моделі перспективних місцевих телефонних мереж. Нумерація комутаційних станцій і концентраторів (К) така ж, як у відповідних елементів транспортної мережі. МТМ складається з чотирьох МС, зв'язаних між собою за принципом "кожен з кожним". СТМ містить ЦС, в яку були включені дві КС і один концентратор. Структури МТМ і СТМ створюються за рахунок встановлення напівпостійних з'єднань в комутаційних полях ЦКВ і МВК.

Пунктирними лініями показано два види зв'язку: ЦС7 і МС2, МС2 і К21.

Якщо між ЦС і будь-якою МС існує значний об’єм трафіку, то за рахунок відповідних можливостей транспортної мережі може бути організований прямий пучок ЗЛ, що сполучає ці станції. В цьому випадку з'єднання між абонентами ЦС і МС може здійснюватися без використовування ресурсів АМТС, а також пучків ЗЗЛ і ЗЛМ. Прямий пучок ЗЛ між МС2 і К21 означає, що даний концентратор був включений в МТМ, хоча він розташований в сільській місцевості.

Організація безпосередніх зв'язків ЦС7 з МС2 і МС2 з К21 зовсім не означає, що між відповідними вузлами транспортної мережі будуються нові лінії передачі. Для створення прямих пучків ЗЛ використовуються функціональні можливості ЦКВ і МВК. Наприклад, лінія передачі між МС2 і ЦС7 може бути організована за рахунок напівпостійної комутації цифрових каналів або трактів, що проходять через ЦКВ2, ЦКВII і ЦКВ7.

Модель, показана на рис.1.15, найкраще підходить для аналізу ТМЗК на завершальному етапі її цифровізації. Аналогічно, розглянута в попередньому параграфі модель характерна для транспортної мережі, в якій використовуються системи передачі сімейства СЦІ.

В процесі модернізації місцевих телефонних мереж необхідно вирішити комплекс складних задач. ТМЗК створювалася для телефонного зв'язку, але вона все в більшій мірі використовується для обміну не мовною інформацією. По-перше, через ТМЗК передаються факсимільні повідомлення. По-друге, визначені фрагменти ТМЗК використовуються в мережах ПД для виходу на відповідні центри комутації. По-третє, бурхливий розвиток Internet стимулював пошук ефективних засобів доступу до цієї інформаційної системи. Найбільш популярними в Україні (по співвідношенню «ціна-якість») виявилися місцеві телефонні мережі, а в США активно використовується доступ по мережах КТБ. Це означає, що тепер ТМЗК повинна забезпечувати більш високі показники якості передачі інформації і обслуговування викликів. ТМЗК, окрім вдосконалення якісних показників, повинна надавати своїм абонентам широкий спектр послуг. Підтримка такого роду вимог можлива тільки при істотній якісній модернізації транспортної і телефонної мереж.

Для подальшого розвитку ТМЗК і телекомунікаційної системи в цілому необхідно провести роботи, направлені на усунення існуючих відмінностей в самій системі телефонного зв'язку. В першу чергу повинні бути розв'язаний проблеми з алгоритмами обробки викликів, які стають гальмом при впровадженні нових телекомунікаційних технологій.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: