Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Транспортні (первинні) мережі

 

 

Теоретична частина

 

В цьому параграфі розглянуто загальні положення місця і ролі транспортних мереж в телекомунікаційній системі.

Місцеві транспортні мережі в даний час, створюються Операторами ТМЗК і кабельного телебачення (КТБ). В деяких випадках місцеві транспортні мережі організовуються за рахунок систем супутникового зв'язку. Останніми роками стали створюватися транспортні мережі за рахунок установки обладнання LMDS - Local Multipoint Distribution Services (послуги розподілу інформації для групи терміналів місцевої мережі). Цей параграф – частина розділу, присвяченого ВМЗ України. З цієї причини в ньому розглядаються тільки ті транспортні мережі, які створювалися Операторами ТМЗК. Призначення транспортної мережі ілюструє рис.1.12, в лівій частині якого показано трьох основних споживачів її ресурсів. По-перше, канали і тракти можуть орендуватися іншими Операторами для створення своїх транспортних мереж.

1-12

Рис. 1.12. Використання ресурсів транспортної мережі.

Зверніть увагу, що для варіанту оренди ресурсів транспортної мережі була використана двостороння стрілка. Це зроблено для того, щоб підкреслити можливість оренди каналів або трактів (наприклад, для резервування фрагментів транспортної мережі) у інших Операторів.

Два інших споживачі ресурсів транспортної мережі – комутовані мережі. Основна частина каналів транспортної мережі в даний час призначена для ТМЗК. В цьому контексті ТМЗК включає також і ті ресурси, які необхідні для ЦМІО, мереж мобільного зв’язку і їм подібних додатків. Деяка частина ресурсів транспортної мережі залишається в резерві, необхідному для її подальшого розвитку і підтримки необхідної пропускної здатності на час відновлення відмов в лініях передачі.

В транспортній мережі іноді виділяють два види МВ (мережевих вузлів), які розрізняють за функціями, що вони виконують. Якщо в МВ здійснюється напівпостійна комутація каналів і трактів, то їх називають мережевими вузлами перемикання. Деякі МВ здійснюють тільки виділення каналів і трактів із загального пучка ліній передачі. Такі МВ називають мережевими вузлами виділення каналів.

Типовий приклад МВ перемикання – ЦКВ (Цифровий комутаційний вузол), в англомовній технічній літературі він відомий по абревіатурі DXC (Digital Cross Connect). Окрім ЦКВ в транспортних мережах широко використовується мультиплексор виділення каналів (МВК). У вітчизняній технічній літературі часто використовується назва цього виду МВ на англійській мові – Add-Drop Multiplexer (ADM). МВК можна розглядати як хороший приклад МВ виділення каналів.

ЦКВ і МВК відносяться до класу цифрових МВ. Транспортні мережі також можуть містити аналогові МВ, які поступово замінюються сучасними ЦКВ і/або МВК.

Як лінії передачі ТММ і ТМС можуть застосовуватися тракти, утворені аналоговими і цифровими системами передачі. Ці системи передачі – стосовно ТММ і ТМС – зараз використовують практично всі відомі середовища поширення сигналів. В перспективі транспортні мережі розвиватимуться за рахунок використання ЦСП (цифрових систем передавання), що відносяться до класу синхронної цифрової ієрархії (СЦИ) - SDH (Synchronous Digital Hierarchy). Для кабелів зв'язку найперспективнішим середовищем розповсюдження сигналів вважається ОВ.

Важливу роль в розвитку ТММ і ТМС відіграватимуть беспровідні (wireless) технології. Вони використовуються в цифрових РРЛ (конфігурація «точка-точка або “роint-to-роint” в англомовній технічній літературі), а також в різних системах множинного доступу (конфігурація «точка-багато точок», відома також по назві “роint-to-multipoint”). В деяких випадках в місцевих транспортних мережах (переважно – в ТМС) можуть застосовуватися канали супутникового зв'язку.

Одне з найважливіших питань подальшого розвитку ТММ і ТМС – вибір оптимальної структури. В цьому параграфі наведено найпростішу модель, що ілюструє використання кільцевих структур в ТММ і ТМС – рис.1.13.

1-13

Рис.1.13. Кільцеві структури в місцевих транспортних мережах.

ЦКВ – цифровий комутаційний вузол;

МВК – мультиплексор виділення каналів;

ТММ – транспортна мережа міська;

ТМС – транспортна мережа сільська.

К – концентратор.

Фрагмент гіпотетичної транспортної мережі, типової для більшої частини України, складається з трьох основних рівнів. Верхній рівень –частина магістральної транспортної мережі. На рис.1.13 були показані два ЦКВ, пронумеровані римськими цифрами I і II. В приміщенні цих двох ЦКВ знаходяться зонові АМТС, а також МЦК (Міжнародний центр комутації), якщо такий встановлений в даному адміністративному центрі.

Середній рівень даної моделі складається з двох фрагментів. Перший (ліва частина рис.1.13) фрагмент – модель ТММ, що складається з чотирьох ЦКВ, що створюють кільце. В цьому кільці є хорда між ЦКВ1 і ЦКВ3, введення якої може виявитися необхідним для забезпечення заданих показників надійності ТММ. Вихід на магістральну транспортну мережу організовується через ЦКВ1 і ЦКВ2. Це означає, що існують дві незалежні (з погляду надійності) точки сполучення між магістральною і місцевою транспортними мережами. В приміщеннях ЦКВ, як правило, розміщені МС, а також інші системи розподілу інформації, що використовуються іншими комутованими мережами.

Другий (права частина рис.1.3) фрагмент – модель ТМС, що складається з трьох кілець. В центрі розташований ЦКВ, який встановлюється в одному приміщенні з ЦС районного центру. В моделі цьому ЦКВ привласнений номер «7». Номери кілець складаються з двох цифр. Перша цифра співпадає з номером ЦКВ, а другу визначає номер кільця. Для третього кільця показано включення трьох МВК. Остання цифра визначає номер МВК в кільці. МВК використовуються для підключення КС, концентраторів і інших виносних модулів (ВМ) до ЦС ТМЗК або іншим системам розподілу інформації інших комутованих мереж.

Приклад використовування кільцевої структури в мережах абонентського доступу наведений тільки для ТММ. В лівій нижній частині рис.1.13 були зображені три МВК, що використовуються для включення різного роду ВМ (виносних модулів) концентраторів, мультиплексорів і ВАТС. Всі ВМ взаємодіють з МС, яка, в нашому прикладі розташована в одному приміщенні з ЦКВ3. З цієї причини всі лінії передачі від МВК йдуть до ЦКВ3. На рисунку були показано дві лінії передачі до ЦКВ3 – від МВК31 і МВК33, що забезпечує високу надійність зв'язку між МС і її ВМ.

Безумовно, модель, приведена на рис.1.13, не охоплює всіх можливих варіантів використання кільцевих структур в транспортних мережах. Проте, вона дає основні уявлення про топологію перспективних ТММ і ТМС.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: