Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Опис навчальної програми zfp.exe - Комутаційний блок «ЧАС» на статичних запам’ятовуючих пристроях з керуванням по входу

 

 

Лабораторні роботи

 

У даному пункті детально розглянуто роботу комутатора типу ЧАС на статичних ЗП з керуванням по входу.

Зовнішній вигляд робочого вікна програми показано на рис. 5.

05

Рис. 5. Зовнішній вигляд вікна програми для вивчення роботи комутатора ЧАС.

На рисунку показано структурну схему комутатора типу ЧАС, що може комутувати вхідні і вихідні канальні ітервали цифрової лінії з заданою кількістю КІ в циклі. У діалоговому вікні можна задати кількість канальних інтервалів в циклі, а також номер вхідного і вихідного КІ, які потрібно зкомутувати.

Також можна вибрати систему числення, у якій відображати результати роботи.

Після натиснення на кнопку «ОК» на екран виводиться схема з вказаними номером комірки АЗП (співпадає з номером вхідного КІ), номером комірки ІЗП (відповідає номеру вихідного КІ), а також вміст комірки ІЗП – тобто кодове слово інформаційного сигналу.

Інформаційний сигнал, який поступає на вхід комутатора у паралельному коді записується ациклічно в інформаційну пам’ять. Номер комірки ІЗП, в яку потрібно записати задане кодове слово, записаний в комірці АЗП за номером вхідного КІ.

Зчитування з ІЗП здійснюється циклічно, тобто кодове слово запишеться за адресою вихідного КІ.

Кількість комірок ІЗП і АЗП відповідає кількості КІ в циклі. Роозрядність комірок – для ІЗП – рівна розрядності кодового слова, для АЗП – log2(V), де V – кількість КІ в циклі.

Кнопки «Дальше» і «Назад» дозволяють вивчати роботу комутатора в покроковому режимі.

У лівому нижньому куті діалогового вікна можна побачити покроковий опис роботи комутатора.

Алгоритм роботи і основні компоненти діалогового вікна однакові у всіх пунктах, тому далі на них увагу не акцентується.

  

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: