Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Опис навчальної програми ok_lab2.exe

 

 

Лабораторні роботи

 

Завантажити програму ok_lab2.exe.

 

Програма ok_lab2.exe є подібною до ok_lab1.exe, тому не будемо детально розглядати її роботу, а зупинимося тільки на основних особливостях.

Головне вікно програми «Моделювання комутаційних систем з явними і умовними втратами» показано на рис. 1.

05

Рис. 1. Головне вікно програми ok_lab2.exe.

В центральній частині вікна даної програми розміщено назви тем трьох лабораторних робіт, при наведенні мишки на які вони підсвічуються, а при натисненні лівої кнопки миші можна запустити на виконання відповідну роботу.

 

Лабораторна робота №4 виконується, натиснувши на кнопку "Вивчення видів втрат", після чого перед користувачем відкривається робоче вікно вказаної роботи, зображене на рис. 2.

06

Рис. 2. Робоче вікно для виконання лабораторної роботи "Вивчення видів втрат".

Після введення всіх вихідних даних згідно варіанту індивідуального завдання отримуємо ряд випадкових послідовностей, а також деякі розподіли.

Змінюючи кількість ліній, що обслуговують, на рис.2 отримуємо залежність імовірності втрат для заданої інтенсивності навантаження.

 

Робоче вікно програми для виконання лабораторної роботи №5 - "Комутаційна система з явними втратами" має наступний вигляд:

07

Рис. 3. Дослідження комутаційної системи з явними втратами.

Алгоритм проведення досліджень є однаковим для всіх трьох лабораторних робіт даного циклу. 

Після введення вихідних даних, змінюючи кількість ліній, отримуємо залежність показника якості обслуговування. У даній роботі можна також порівняти отриману в результаті імітаційного моделювання залежність з кривою, отриманою за першою формулою Ерланга.

 

Дослідити залежність імовірності блокування від інтенсивності навантаження можна, натиснувши на кнопку "І Формула", діалогове вікно якої має вигляд:

Результати першої формули Ерланга

Рис. 4. Дослідження першої формули Ерланга.

Різні інтенсивності навантаження можна задати у відповідних елементах EditText, причому колір тексту відповідатиме залежності на графіку.

 

Дослідити залежність параметрів якості обслуговування для системи з умовними втратами (Лабораторна робота №6) можна у даній програмі натиснувши відповідну кнопку "Комутаційна система з умовними втратами", робоче вікно якої показано на рис. 5.

08

Рис. 5. Комутаційна система з умовними втратами.

 

Також у програмі є можливість побудувати залежність імовірності очікування, отриману за другою формулою Ерланга, натиснувши відповідну кнопку "ІІ Формула":

Результати Другої формули Ерланга

Рис. 6. Залежність імовірності очікування від інтенсивності навантаження і кількості ліній.

 

Для отримання детальнішої інформації скористайтеся інструкціями до відповідних лабораторних робіт (№4, №5, №6).

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: