Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Опис навчальної програми ok_lab1.exe - Дослідження потоків телефонних викликів

 

 

Лабораторні роботи

 

Головне вікно програми лабораторної роботи №2 показано на рисунку 3.

03

Рис. 3. Результати для лабораторної роботи №2.

Вихідними даними в цій роботі є:

  • номер варіанту – використовується для ініціалізації генератора випадкових чисел для надання можливості повторюваності результату;
  • сумарний час моделювання, год.;
  • інтервал спостереження, с – це часові проміжки, на які розбивається сумарний час моделювання;
  • кількість джерел викликів – умовно відповідає кількості телефонних апаратів.

Результат обчислень і моделювання представляється у текстовому (1,2,3,4,a,b,c) та графічному (рис. 1,2,3) вигляді, які доповнюють один одного.

Більш детально результати описані в методичних вказівках до лабораторної роботи.

Лабораторна робота виконується на основі отриманих результатів.

  

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: