Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Опис навчальної програми ok_lab1.exe - Дослідження потоків викликів

 

 

Лабораторні роботи

 

Головне вікно програми лабораторної роботи №1 показано на рисунку 2.

02

Рис. 2. Головне вікно програми для лабораторної роботи №1.

Вихідними даними в цій роботі є:

  • номер варіанту – використовується для ініціалізації генератора випадкових чисел для надання можливості повторюваності результату;
  • сумарний час моделювання, год.;
  • інтервал спостереження, с – це часові проміжки, на які розбивається сумарний час моделювання;
  • кількість джерел викликів – умовно відповідає кількості телефонних апаратів.

Результат обчислень і моделювання представляється у текстовому (1,2,3, a,b,c) та графічному (рис. 1,2,3) вигляді, які доповнюють один одного.

Лабораторна робота виконується на основі отриманих результатів імітаційного моделювання.

  

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: