Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Лабораторна робота №9

 

 

Лабораторні роботи

Тема роботи:

Дослідження цифрового комутаційного блока типу «ЧАС/ПРОСТІР».

Мета роботи:

Вивчити принцип побудови і функціонування цифрового комутаційного блока типу «ЧАС/ПРОСТІР».

 

Послідовність виконання роботи

1. Кожен студент перед початком лабораторної роботи ознайомлюється з темою, метою і теоретичними відомостями до лабораторної роботи, пише коротку підготовку, яка містить схему кожного з заданих видів комутаторів і короткий опис їх роботи.

 

2. Кожен студент отримує індивідуальне завдання, яке містить:

  • кількість вхідних і вихідних групових трактів,
  • кількість канальних інтервалів в ГТ,
  • номер вхідного і вихідного групових трактів і канальних інтервалів, що необхідно скомутувати.

 

3. Виконати навчальну програму zkp.exe. У цій програмі вибрати пункт “Комутаційний блок час-простір”.

 

4. Вибрати пункт “Комутаційний блок час-простір без розбиття трактів на групи”. У діалоговому вікні ввести вихідні дані згідно з отри­маним варіантом.

 

5. Із заданої комбінації вихідних даних провести комутацію за прин­ципом «час», «простір» і «час-простір» і покроково виконати комутацію вхідного і вихідного КІ заданих групових трактів для кожного з варіантів.

 

6. Зобразити схему комутатора і записати всю керуючу інформацію, яка використовується для комутації входу з виходом. Коротко описати процес комутації.

 

7. Вибрати “Комутаційний блок час-простір з розбиттям вх/вих. ГТ на дві групи”. Виконати для цього КБ пункти 4–6.

 

8. Порівняти роботу розглянутих комутаційних блоків. Пояснити, в яких випадках який комутаційний блок доцільніше використовувати.

 

9. Знайти кількість еквівалентних точок комутації і порівняти розгля­нуті схеми по економічності.

 

10. Зробити висновки.

 

11. Письмово дати відповідь на контрольні запитання.

 

Контрольні запитання

  1. Яку комутацію називають просторово-часовою ?
  2. Від чого залежить тривалість циклу і тривалість канального інтервалу апаратури ІКМ?
  3. Навести і пояснити формулу для визначення часу затримки, що вноситься комутатором типу “час-простір” коли номер вхідного КІ більший за номер вихідного, і навпаки.
  4. Яка розрядність однієї комірки адресного запам’ятовувального прист­рою комутатора «ЧП» з розбиттям вхідних і вихідних ГТ на дві групи?
  5. Яка функція послідовно-паралельного і паралельно-послідовного перетворювача?

  

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: