Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Лабораторна робота №8

 

 

Лабораторні роботи

Тема роботи:

Дослідження цифрового комутаційного блока типу «ПРОСТІР».

Мета роботи:

Вивчити принцип побудови і функціонування цифрового комутаційного блока типу «ПРОСТІР», побудованого на мультиплексорах і демультиплексорах з послідовною і паралельною комутацією кодового слова.

 

Послідовність виконання роботи

1. Кожен студент перед початком лабораторної роботи ознайомлюється з темою, метою і теоретичними відомостями до лабораторної роботи, пише коротку підготовку, яка містить схему кожного з заданих видів комутаторів і короткий опис їх роботи.

 

2. Кожен студент отримує індивідуальне завдання, яке містить: пара­метри комутатора – кількість вхідних і вихідних групових трактів, кількість канальних інтервалів у тракті, а також вихідні дані – номер вхідного і вихідного групових трактів і номер КІ, в межах якого їх потрібно скомутувати.

 

3. Виконати навчальну програму zkp.exe. У цій програмі вибрати пункт “Комутаційний блок “простір”.

 

4. Вибрати пункт “Комутаційний блок простір на мультиплексорах з послідовною комутацією кодового слова”. У діалоговому вікні ввести пара­метри комутатора і вихідні дані згідно з отриманим варіантом і покроково виконати комутацію вхідного і вихідного ГТ в межах заданого КІ.

 

5. Зобразити схему комутатора і записати всю керуючу інформацію, яка використовується для комутації входу з виходом. Коротко описати процес комутації.

 

6. Вибрати “Комутаційний блок простір на демультиплексорах з пос­лідовною комутацією кодового слова”. Виконати для цього КБ пункти 4 та 5.

 

7. У головному вікні програми вибрати пункт “Комутаційний блок простір на мультиплексорах з паралельною комутацією кодового слова”. Виконати для цього КБ пункти 4 та 5.

 

8. Вибрати пункт “Комутаційний блок простір на демультиплексорах з паралельною комутацією кодового слова”. Виконати для цього КБ пункти 4 та 5.

 

9. Порівняти роботу розглянутих комутаційних блоків. Пояснити, в яких випадках який комутаційний блок доцільніше використовувати.

 

10. Знайти кількість точок комутації (еквівалентних і просторових) і порівняти чотири розгляниутих схеми за економічністю.

 

11. Зробити висновки.

 

12. Письмово дати відповідь на контрольні запитання.

 

Контрольні запитання

  1. Яку комутацію називать просторовою ?
  2. Яка максимальна часова затримка між вхідним і вихідним КІ вноситься КБ кожного виду, розглянутого в лабораторній роботі?
  3. Яка розрядність однієї комірки адресного запам’ятовувального пристрою комутатора на мультиплексорах з паралельною і послідовною комутацією кодового слова?
  4. Від чого залежить розрядність кодового слова апаратури з ІКМ?
  5. Для чого в багатоланкових цифрових комутаційних полях викорис­товується комутатор типу “простір”?

  

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: