Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Лабораторна робота №7

 

 

Лабораторні роботи

Тема роботи:

Дослідження цифрового комутаційного блока типу «ЧАС».

Мета роботи:

Вивчити принцип побудови і функціонування цифрового комутаційного блока типу «ЧАС», побудованого на статичних запам’ято­вувальних пристроях з керуванням по входу, керуванням по виходу, керуванням по входу і виходу, а також на динамічних запам’ятовуючих пристроях.

 

Послідовність виконання роботи

1. Кожен студент перед початком лабораторної роботи ознайомлюється з темою, метою і теоретичними відомостями до лабораторної роботи, пише коротку підготовку, яка містить схему кожного з заданих видів комутаторів і короткий опис їх роботи.

 

2. Кожен студент отримує індивідуальне завдання, яке містить:

  • кількість канальних інтервалів в цифровій ліній,
  • номер вхідного і вихідного канальних інтервалів, що необхідно скомутувати.

 

3. Виконати навчальну програму zkp.exe. У цій програмі вибрати пункт “Комутаційний блок час”.

4. Вибрати пункт “Керування по входу”.

У діалоговому вікні ввести вихідні дані згідно з отриманим варіантом і покроково виконати комутацію вхідного і вихідного КІ.

 

5. Зобразити схему комутатора і записати всю керуючу інформацію, яка використовується для комутації входу з виходом. Коротко описати процес комутації.

 

6. Вибрати “Комутаційний блок час з керуванням по виходу”. Виконати для цього КБ пункти 4 та 5.

 

7. У головному вікні програми вибрати пункт “Комутаційний блок час з керуванням по входу і виходу”. Виконати для цього КБ пункти 4 та 5.

 

8. Вибрати пункт “Комутаційний блок час на динамічних запам’ято­вуючих пристроях”. Виконати для цього КБ пункти 4 та 5.

 

9. Порівняти роботу розглянутих комутаційних блоків. Пояснити, в яких випадках який комутаційний блок доцільніше використовувати.

 

10. Знайти кількість точок комутації (еквівалентних і просторових) і порівняти чотири розглянутих схеми по економічності.

 

11. Знайти тривалість циклу передавання і тривалість канального інтервалу.

 

12. Зобразити часову діаграму комутації вхідного і вихідного КІ.

 

13. Зробити висновки.

 

14. Письмово дати відповідь на контрольні запитання.

 

Контрольні запитання

  1. Яку комутацію називать часовою ?
  2. Від чого залежить тривалість циклу і тривалість канального інтервалу апаратури ІКМ?
  3. Навести і пояснити формулу для визначення часу затримки, що вноситься комутатором типу “час”, коли номер вхідного КІ більший за номер вихідного, і навпаки.
  4. Яка розрядність однієї комірки адресного запам’ятовувального прист­рою комутатора на статичних і на динамічних запам’ятовувальних пристроях?
  5. Від чого залежить розрядність кодового слова апаратури з імпульсно-кодовою модуляцією?
  6. Що таке еквівалентна точка комутації. Для чого вона використовується?
  7. Від чого залежить кількість комірок і розрядність комірок ІЗП та АЗП?

  

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: