Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Вихідні дані до курсової роботи

 

 

Курсова робота
Таблиця 1
Позначення Одиниці вимірювання Назва параметра
N абонентів Кількість абонентів
c‾ викл/год. Середня кількість викликів від абонента за одиницю часу
t‾ с Середня тривалість зайняття викликом КС
C1 точок Кількість точок комутації на один вхід
pb % Допустима імовірність втрат КС
y Ерл. Середня інтенсивність навантаження від одного абонента в напрямку.
b Ерл. Середня інтенсивність навантаження на одну ПЛ.
c Ерл. Середня інтенсивність навантаження, обслужена одним виходом заданого напрямку.
Y=N*c‾*t‾ Ерл. Поступаюче навантаження в напрямку (обчислити).

Кожен студент отримує індивідуальний варіант завдання. Варіанти завдань наведено у таблиці 2.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: