Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

6. Розрахунок багатоланкових комутаційних систем

 

 

Курсова робота

Крім розглянутих, в комутаційній техніці широко використовуються кому­таційні схеми з більшою кількістю ланок. Збільшення кількості ланок дозволяє зменшити імовірність внутрішнього блокування, оскільки збіль­шується кількість проміжних шляхів між заданим входом і потрібним виходом.

Як правило, роз­робляючи багатоланкові схеми з блокуванням, нові схеми отримують за ана­логією з вже відомими. У такому разі проводиться оптимізація в межах певних методів з подальшим вибором потрібної схеми. Критеріями при виборі струк­тури комутаційної системи виступають кількість точок комутації (економічна ефективність) і якість обслуговування (імовірність блокування).

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: