Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

5.3. Розрахунок методом імовірнісних графів

 

 

Курсова робота

Бувають випадки, коли граф мережі не зводиться до паралельно-послі­довних схем. Наприклад, мостовий граф (рис. 13)

Мостовий граф

Рис. 13. Мостовий граф

Для такого графа можна отримати імовірність блокування шляху AB у вигляді

f52. (52)

Графи типу наведених вище часто зустрічаються під час аналізу бага­толанкових комутаційних схем. Там вони мають складніший вигляд, нап­риклад, як на рис. 14 і 15.

Паралельно-послідовний граф

Рис. 14. Приклад паралельно-послідовного графа

 

Мостовий граф

Рис. 15. Приклад мостового графа

Для цих графів можна отримати явні вирази для імовірності блокування шляху AB

f53 (53)

Триланковій комутаційній системі рис.12 відповідає імовірнісний граф, зображений на рис. 15, і формула (53.2), оскільки схема побудована на квадратних комутаторах, то m1 = m2.

Для розрахунків прийняти

w1 = w2 = b ;

w3 = Y / v .

Користуючись методом імовірнісних графів, знайти таку кількість ліній у напрямку v, що обслуговує задане навантаження Y, за якої імовірність блокування буде не більшою від заданої.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: