Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

4.1. Розрахунок за допомогою методу ефективної доступності

 

 

Курсова робота

Метод ефективної доступності придатний як для повнодоступних, так і для неповнодоступних дволанкових схем. Він базується на понятті змінної доступності. У режимі групового пошуку в виходи дволанкової комутаційної схеми (рис. 9) включаються з’єднувальні лінії декількох напрямків. Для під’єднання з’єднувальних ліній наступної ланки, які належать одному напрямку, в кожному комутаторі другої ланки в загальному випадку може відводитись qn виходів. У цій схемі кожному входу доступний будь-який вихід потрібного напрямку тільки тоді, коли немає зайнятих з’єднувальних шляхів. У цьому разі доступність буде максимальною (всі виходи доступні) і при qn=1 дорівнюватиме m.

У загальному випадку, максимальна доступність

f21_1.

Якщо зайнята одна проміжна лінія, то для всіх виходів в комутаторі, з якого вона виходить, вона буде втраченою, тому доступність виходів у вказаному напрямку зменшується на одиницю для випадку qn=1 і на qв загальному випадку.

Отже, мінімальну доступність визначають за формулою

f22.  (22)

Ефективна доступність визначається із співвідношення

f23,  (23)

де Θ – коефіцієнт, який залежить від режиму пошуку. Для режиму групового пошуку Θ=0.75;

D‾ – середня доступність, що визначається наближеною формулою

f24,  (24)

де ym – питоме навантаження, обслужене m проміжними лініями, Ерл:

f25  (25)

qn – кількість ліній одного комутатора останньої ланки, яка виділяється в напрямку.

Кількість ліній в напрямку знаходимо за формулою О’Делла

f26  (26)

Ydeff – інтенсивність навантаження, обслужена одноланковою повнодоступ­ною комутаційною схемою Deff лініями при заданій імовірності втрат pb. (Знаходимо методом підбору, застосовуючи першу формулу Ерланга).

Потрібно перевірити, чи достатньо вибраного qn. Кількість вихідних ліній в напрямку g x qn x m. Якщо умова vgqnвиконується, то qдостатньо. Якщо умова не виконується, потрібно збільшити qn і повторити розрахунки.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: