Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

4. Розрахунок дволанкових комутаційних систем

 

 

Курсова робота

Особливістю дволанкових комутаційних систем є те, що в з’єднанні між одним входом і виходом схеми крім точок комутації беруть участь також проміжні лінії.

Кількість входів (виходів) комутатора дорівнює

n=m=C1/z , (21)

де z – кількість ланок;

C1 – кількість точок комутації на один вхід, задана завданням проектування.

r9

Рис. 9. Дволанкова комутаційна схема з повнодоступним включенням ПЛ

Для цього комутаційного блока n=m=k ,

де n – кількість входів,

m – кількість виходів комутатора,

k – кількість комутаторів у блоці.

Кількість входів у блоці Nбл = n x k = m2.

Якщо N>Nбл , то кількість блоків становить g=[N /Nбл], де [ ] означає заокруглення до найближчого більшого цілого числа.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: