Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

3.5. Запитання до розділу

 

 

Курсова робота
  1. Поясніть різницю між одноланковою повнодоступною і неповнодос­тупною комутаційними схемами.
  2. Що таке нагрузочна група?
  3. Що таке доступність одноланкової схеми і доступність нагрузочної групи?
  4. Які методи визначення кількості обслуговуючих ліній для однолан­кової КС найчастіше використовуються?
  5. Поясніть, чому для одноланкової неповнодоступної КС кількість точок комутації схеми не залежить від кількості ліній у напрямку.
 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: