Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

3.2. Розрахунок за допомогою формули О’Делла

 

 

Курсова робота

Згідно з цим методом, навантаження, обслужене повнодоступним пучком з v з’єднувальних ліній при імовірності втрат p, визначається як сума наван­та­жень, обслужених повнодоступним пучком, який складається з D ліній, і не­пов­нодоступним пучком, який містить (v-D) з’єднувальних ліній. Загальна кіль­кість ліній, що обслуговують задане навантаження в напрямку, визначається виразом

f18  (18)

де YD – навантаження, обслужене всіма D лініями повнодоступного пучка при заданих втратах p, Ерл.

Величина YD визначається за першою формулою Ерланга при заданих втратах p і кількості ліній D=C1.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: