Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

3.1. Розрахунок за допомогою четвертої формули Ерланга

 

 

Курсова робота

Отже, для розрахунку одноланкової неповнодоступної схеми можна використати спрощений метод Ерланга. Якщо Y – питоме навантаження, яке надходить на повнодоступний пучок з’єднувальних ліній, v – кількість з’єднувальних ліній, які обслуговують це навантаження, D – доступність, pb – імовірність втрат, то при малій імовірності втрат середня величина питомого навантаження, обслуженого однією з’єднувальною лінією, приблизно дорів­нюватиме Y/v. Імовірність зайняття конкретної з’єднувальної лінії можна прийняти такою, що дорівнює середній величині питомого навантаження, обслуженого цією лінією. Імовірність зайняття D ліній дорівнює p=(Y/v)D. З цього співвідношення можна отримати v:

Четверта формула Ерланга (17)

Для одноланкової схеми D=C1.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: