Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

2.6. Запитання до розділу

 

 

Курсова робота
 1. Які параметри якості обслуговування і структурні параметри однолан­кової повнодоступної КС?
 2. Коли доцільно користуватися І формулою Ерланга, а коли – формулою Енгсета?
 3. Що дозволяють визначити формули, перераховані в п. 2.
 4. Як визначити кількість точок комутації одноланкової КС?
 5. Що таке коефіцієнт концентрації (розширення) КС?
 6. Коли доцільніше для обслуговування абонентського трафіку викорис­товувати систему з блокуванням, а коли з очікуванням?
 7. Які параметри і характеристики пов’язує ІІ формула Ерланга і як нею користуватися?
 8. Що можна обчислити, користуючись ІІ формулою Ерланга?
 9. Що таке імовірність очікування?
 10. Що таке середній час очікування?
 11. Пояснити різницю між середнім часом очікування для кожного пос­тупаючого і кожного очікуючого викликів.
 12. Як ви розумієте параметр «середня довжина черги»?
 13. Що таке допустимий час очікування?
 14. Пояснити різницю між явними і умовними втратами.
 15. Як зміниться якість обслуговування, якщо:
 • кількість місць у черзі на очікування обслуговування зменшиться?
 • інтенсивність навантаження, яке надходить, зросте?
 • середня тривалість розмови зменшиться вдвічі?
 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: