Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

2.2. Обслуговування примітивного потоку викликів КС з втратами

 

 

Курсова робота

Якщо на вхід одноланкової повнодоступної комутаційної системи надхо­дить потік викликів від скінченної кількості джерел навантаження (примітив­ний), то розрахунок імовірності блокування потрібно проводити, користую­чись розподілом Енгсета, враховуючи припущення, що в системі виникають тільки чисті втрати:

Формула Енгсета (3)

де v – кількість ліній, y – інтенсивність навантаження від одного джерела, N – кількість джерел навантаження, CNv – кількість комбінацій із N по v.

Необхідну кількість обслуговуючих пристроїв (ліній) також визначаємо шляхом підбору з критерієм (2), як і в попередньому пункті.

Побудувати графічну залежність pv від v для заданої інтенсивності на­ван­таження Y. Користуючись графіком, знайти кількість ліній v, необхідну для обслуговування заданого навантаження з потрібною якістю для примітив­ного потоку викликів.

Порівняти між собою результати, отримані шляхом підбору і графічним методом.

Порівняти кількість ліній, отриману для простого і примітивного потоків викликів і зробити відповідний висновок.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: