Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

2.1. Обслуговування простого потоку викликів КС з втратами

 

 

Курсова робота

При обслуговуванні з втратами викликів простого потоку лініями повно­доступного пучка, які включені в виходи комутаційної системи без блокувань, ймовірності втрат по часу, викликах і навантаженню рівні між собою і рівні імовірності того, що пучок перебуває в стані v. Ця імовірність визначається за першою формулою Ерланга:

Перша формула Ерланга  (1)

де EvY - втрати повнодоступного пучка із v ліній, на який надходить навантаження Y від абонентів (простий потік викликів).

Користуючись цією формулою, за двома відомими величинами можна знайти третю. Якщо потрібно знайти інтенсивність навантаження Y чи кількість ліній v, то це можна зробити графічним методом або шляхом підбору. При підборі повинна виконуватися умова:

EvYpb (2)

де pb – задані допустимі втрати.

Побудувати залежність EvY від v для заданої інтенсивності наванта­женняY. Користуючись графіком, знайти кількість ліній v, необхідну для обслуговування заданого навантаження з потрібною якістю. Порівняти між собою результати, отримані шляхом підбору і графічним методом.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: