Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

1.5. Запитання до розділу 1.

 

 

Курсова робота
 1. Що таке потік викликів?
 2. Поясніть різницю між випадковим і детермінованим потоками викликів.
 3. В яких одиницях вимірюється тривалість зайняття?
 4. Що таке стаціонарність, ординарність, післядія?
 5. Яка різниця між простим і примітивним потоками викликів?
 6. Що таке інтенсивність надходження викликів, в яких одиницях вона вимірюється і як вона пов’язана з інтенсивністю навантаження?
 7. У якому випадку поступаюче і обслужене комутаційною системою навантаження є однаковим?
 8. Що таке втрати комутаційної системи, і які види втрат ви знаєте?
 9. Що таке година найбільшого навантаження?
 10. Що таке інтенсивність навантаження, і в яких одиницях вона вимірюється?
 11. Поясніть різницю між дисциплінами обслуговування викликів з очі­куванням і з блокуванням.
 12. Що таке зв’язність, для чого використовують збільшення зв’язності?
 13. Що таке проміжна лінія?
 14. Як визначити доступність дволанкової комутаційної системи, знаючи кількість точок комутації на один вхід?
 15. Як визначити коефіцієнт концентрації багатоланкової схеми?
 16. Перерахуйте основні структурні параметри багатоланкових комута­ційних блоків.
 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: