Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Передмова - методи математичного моделювання

 

 

Теоретична частина

Сучасний етап розвитку людства характеризується інтенсивним впровадженням інформаційних технологій у всіх сферах діяльності. Постає реальна проблема переходу до інформаційного суспільства, для якого пріоритетними галузями є накопичення якісних інформаційних ресурсів, розробка технічних засобів обміну і зберігання, методів аналізу і структурування інформації, а також розвиток наукових основ формування глобального інформаційного простору.

Характерною особливістю сучасної науки є широке поширення модельного підходу, що виражається в активному використанні моделей у всіх областях і на всіх етапах наукових досліджень. Сьогодні різноманітні моделі застосовуються як у природничо-науковому та соціально-гуманітарному пізнанні, так і в практичній діяльності людей, що робить особливо актуальним розвиток загальної теорії і методів моделювання.

Використання модельного підходу володіє широкими можливостями як по застосуванні формальних моделей, так і по реалізації методів моделювання. Вдосконалення обчислювальної техніки і розробка нового програмного забезпечення сприяє також розвитку методів машинного моделювання, а розвиток інформаційних технологій збільшує не тільки можливості моделюючих систем, але і дозволяє використовувати більшу різноманітність моделей і способів їх реалізації.

Створення і використання моделей систем є досить потужним інструментом наукових досліджень, а інколи і єдиним джерелом вирішення поставлених задач, коли інші методи є безсилими. Неможливо уявити собі сучасну науку без широкого використання математичного моделювання, суть якого полягає в заміні досліджуваного об’єкту його математичною моделлю з подальшим дослідженням її властивостей. Також постійне зростання вимог до телекомунікаційних систем, систем передавання і розподілу інформації, компонентної бази і алгоритмів функціонування таких систем робить актуальним вивчення і розвиток методів їх математичного моделювання. Саме тому, при підготовці студентів і наукових кадрів телекомунікаційних і інформаційних спеціальностей слід значну увагу приділяти вивченню теорії і методів математичного моделювання, управління машинним експериментом з моделлю, обробки результатів досліджень, набуттю досвіду роботи з інструментальними засобами моделювання і дослідження складних систем.

Метою дисципліни є формування у студентів знань з основ складання моделей систем різних класів, дослідження цих моделей і обробки результатів таких досліджень, використовуючи інструментальні засоби моделювання.

Завданнями дисципліни є освоєння теорії і методів математичного моделювання з врахуванням вимог системності, що дозволяють не тільки будувати моделі об'єктів, аналізувати їх динаміку і можливість управління машинним експериментом з моделлю, але і судити про адекватність моделей досліджуваних систем і правильно організовувати моделювання систем на сучасних засобах обчислювальної техніки.

Враховуючи розвиток аналітичних методів моделювання телекомунікаційних мереж, зокрема теорію масового обслуговування, а також розвиток обчислювальної техніки, програмного забезпечення для розробки і дослідження моделей і тенденції розвитку методів досліджень подібних систем, в навчальному посібнику основний акцент зроблено саме на імітаційне моделювання складних систем і огляд інструментальних засобів його здійснення.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: